SAL8133, Act: R°14.5 (14 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°14.5  
Act
Date: 1462-07-10

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
It(em) niet wed(er)staen(de) die(n) nochta(n) dat de vors(creven) quitan(cie) beg(ri)pt de (et) sup(er) o(mn)ib(us)/
(et) sin(gu)[l(is)] de(bi)[t(is)] (et)c(etera) so es te wetene dat geexcipieert sijn en(de) uutblive(n) de rinte(n)/
die de vors(creven) woute(r) oft sijn goede d(er) vors(creven) yden sculd(ich) sijn also wale de/
ghene die huer gevalle(n) sijn oft in toec(omende) tijden valle(n) sulle(n) die de selve/
yde tallen stonden als sij d(aer) af gebrec heeft met hue(re)n scep(enen) brieve(n) nae/
recht sal mogen v(er)volgen in desen oec uutgenome(n) de vors(creven) ii(½) peet(er)s die/
huer de vors(creven) woute(r) gelijc vors(creven) steet ten vors(creven) t(er)mine geloeft heeft te betale(n)/
d(aer) af de vors(creven) woute(r) huer genoech doen moet tot te(n) t(er)mine vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus