SAL8133, Act: R°158.2 (283 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°158.2  
Act
Date: 1463-01-28

Transcription

2020-02-08 by myriam bols
Om te bezorgen(e) katlinen broecmans van alsulke(n) iiii rijd(er)s/
stuck te xxv st(uvers) lijftochte(n) als sij heeft tot hue(re)n live die/
bekent heeft willem de smet en(de) dair af de jouffr(ouwe) van montenaken den/
last van te voldoene behoerde te dragen(e) in deen sijde ende der voirs(creven)/
joffr(ouwe) van montenaken in dande(re) sijn van weghen der selv(er) joffr(ouwe)/
van montenake(n) ghesedt opder stad regist(er) twee zilve(re)n potte wegen(de)/
tsame(n) vi marct twee croesene en(de) vi zilve(re)n lepele(n) wegen(de) tsa(me)n/
i(½) marct de voirs(creven) potte en(de) croesene van huer wapen(en) Op alsulke/
condicie dat soe verre de voirs(creven) katline ghebreck hadde aen huer(er) jairlijk(er)/
betalinge(n) dat sij dat aen de voirs(creven) zilve(re) pande neme(n) en(de) v(er)halen/
sal moghe(n) van jaire te jaire alsoe langhe sij leeft oft ter tijt toe/
de selve joffr(ouwe) van montenaken de voirs(creven) lijftochte sal hebbe(n) gequete(n)/
oft bewijst op ande(re) pande nae inhoude(n) der scepen(en) brieve(n) welke quijtinge/
oft bewijsenisse gheschiet ende de betalinge vand(er) jairgulde(n) der voirs(creven)/
lijftochte(n) de voirs(creven) zilve(re) pande der voirs(creven) joffr(ouwe) van montenake(n)/
zullen wordden gherestitueert Act(um) de consensu p(ar)tiu(m) in pleno/
consilio januarii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus