SAL8133, Act: R°168.1 (300 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°168.1  
Act
Date: 1463-02-05

Transcription

2020-02-10 by myriam bols
Item de voirs(creven) meester henrick berwouts die met guedinghen/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) steet in alle derfgoede des/
voirs(creven) wijlen arnts vanden venne en(de) h(ere)n jans sijns brued(er)s/
in p(rese)ncien der scepen(en) van loeven(e) ghestaen heeft gheloeft/
ende toegheseet den voirs(creven) robbijne dat hij hem met dier/
guedinghen in egheenre manie(re)n niet behulpe(n) en sal/
noch d(aer) mede werken in contrarie(n) des voirs(creven) robbijns soe/
verre de voirs(creven) schout met coste ende co(m)mere huer ghestrect/
Ende desgelijcx voirt de selve goede niet te vertierene/
noch te versettene de voirs(creven) schout en sal tierst v(er)nueght/
ende betaelt wesen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus