SAL8133, Act: R°17.2 (18 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°17.2  
Act
Date: 1462-07-14

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
Item de voirs(creven) lodewijck van oppendorp in p(rese)ncia heeft geloeft voe(r)/
hem sine(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) dat hij t(er) manisse(n) des voirs(creven) sand(er)s sine(n)/
erfgename(n) en(de) naecomelinge(n) alsoe vele doen sal ende indien hebben/
sijn pechtene(re)n die nu zijn oft namaels wese(n) sullen alse vanden/
goeden voirs(creven) den voirs(creven) lodewijck toebehoren(de) dat de selve pechtene(re)n/
den voirs(creven) sande(re)n van oerbeke voir scepen(en) va(n) loven(e) gelufte en(de)/
vestich(eit) doen sullen o(m)me den selve(n) sande(re)n die voirs(creven) iii mudde(n) rox/
erfs pachts die hij opde voirs(creven) goede v(er)crege(n) heeft alle ja(r)e hue(re)n/
t(er)mijn due(re)nde sinte andriesdaghe apostels te betalen(e) en(de) te/
loven(e) ten huyse des voirs(creven) sand(er)s te leve(re)n q(uolibet) ass(ecutu)[m] Behoudelijc/
want de voirs(creven) lodewijck inde voirs(creven) iii mudde(n) rox sijn quiti(n)ge/
behoude(n) heeft soe wa(n)neer die quiti(n)ge gesciet wa(r)e dat hij en(de)/
sijn pechtene(re)n dan vand(er) voirs(creven) geluften ongehoude(n) soude(n) sijn/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus