SAL8133, Act: R°172.1-V°172.1 (314 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°172.1-V°172.1  
Act
Date: 1463-02-08

Transcription

2020-02-12 by myriam bols
Van amelr(ijck) de swerte(re)/
Item also als in rechte comen zijn voer meye(r) en scepen(en) van/
loeven(e) wouter janssoen in deen zijde ende amelrijck de zwerte(re)/
alhier inder vroenten gehouden zijnde ten versuecke svoirs(creven)/
wouters mids ghevo(n)niste(n) scepen(en) brieve(n) sprekende van duysent/
rijders die hem deselve amelrijck bekend heeft int jair/
sevenenwijftich twee daghe in januar(io) met condicien dat/
hij wouter hem d(air)mede soude moegen doen lossen alst/
hem geliefde van allen borchtochten d(air) voe(r) hij als doen voe(r)/
den selven amelrijcken gesproken hadde of naemaels spreken/
soude gelijc de(n) selve(n) brief en(de) condicie dat begripen ter/
and(er) zijden Aldair de voirs(creven) woute(r) den voirs(creven) brief metter/
condicien dede lesen bege(re)nde dien navolgende dat amelrijck/
voirs(creven) hem ontsloege en(de) loste vander borchtochten en(de) lasten/
hier na bescreve(n) d(air) voer hij voer den selven amelr(ijcken) borge/
stonde Te weten van thien rijd(er)s aen henricken van gorshem/
van thien ryders aen goorde pierards van vier ryders aende/
weduwe lodewijcks wile(n) van schoe(re) van vier ryders aen/
marcken vanden eynde van iii rijders aen roelove(n) lombart/
van drie ryders aen woute(re)n van nethenen van twee/
ryders aen geldolven vander lynden vander helicht van/
drie cronen aen laureyse van wynghe van eene(n) rijder/
aen gheerde van erpe geheten lucas al jairliker lijfrente(n)/
tot diversen liven gelijc de scepen(en) brieve dat begripen/
It(em) van sesse rinsche gulden(e) erflic aen vrancken van/
dyeven van sesse rijders erflic aen janne va(n) maelcote/
ende van veertich cronen eens aen andriesen yelkarts/
die yerst geloeft wa(r)en plississen wile(n) van vorst Van/
welken renten ende schulden voirs(creven) de voirs(creven) woute(r) svoirs(creven)/
amelr(ijcx) borge stond ende de selve amelrijc geloeft hadde/
hem tontheffen gedraghen(de) hem des de voirs(creven) woute(r) tot/
den brief brieve(n) dair op ghemaict dwelcmen dair inne/
die inden rechte ghevisenteert zijnde claerlic bevandt/
Eyschende voerts de voirs(creven) woute(r) gelost te worden vand(en)/
voirs(creven) amelr(ijcke) van seke(re)n vroentcosten te weten va(n) xxxv/
rinscher gulden die hij verseten hadde inder vroenten/
jans laureys ald(air) ghehouden zijnde als borge svoirs(creven)
//
amelr(ijcx) ten versuecke der weduwen van potsuynberghe/
Item vanden vroentcoste van xxxiiii daghen die hij d(air)/
na voe(r) de voirs(creven) costen ten versuecke svoirs(creven) jans laureys/
gehouden zijnde v(er)seten hadde ind(er) vroenten henricks/
van oerbeke gedragen(de) hem de voirs(creven) woute(r) vanden/
voers(creven) costen tot den voirs(creven) vorst(er)s die d(air) op verhoert/
wesende hem des also oic ghestonden hopen(de) de voirs(creven)/
woute(r) dat hem de voirs(creven) amelr(ijck) van alls des voirs(creven)/
steet es schuld(ich) wa(r)e te lossen en(de) tontslaen of hem/
vand(er) somme(n) inden voirs(creven) beke(n)ne begrepen te voldoene/
Inden welken de voirs(creven) amelr(ijck) meynde niet gehouden/
te wesen zund(er)linghe inde voirs(creven) vroentcosten en(de) oec/
inden ande(re)n voerd(er) dan de voirs(creven) woute(r) d(air) af v(er)leeght/
hadde of beschadicht wa(r)e gewordden Soe hebben die/
scepen(en) van loeven ter maniss(en) smeyers gewijst voe(r)/
een vo(n)niss(e) dat de voirs(creven) amelr(ijck) gehouden zijn sal den/
voirs(creven) woute(re)n te lossen vander schout inden rechte gecleerd/
of hem opte leggen also vele gelts als den last d(air) af/
gedraeght en(de) vanden vroentcosten dat zetten zij ind(er)/
stad hande ende tot hue(re)r t(er)minacie(n) cor(am) witte roelofs/
pynnoc vynck cok(eroul) febr(uarii) viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus