SAL8133, Act: R°187.4 (336 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°187.4  
Act
Date: 1463-02-28

Transcription

2020-06-05 by myriam bols
It(em) jan symoens sone symoens wile(n) moens en(de) arnt moens sijn sone/
in p(rese)nc(ia) hebbe(n) geloeft indi(vi)s(im) gielise vand(er) brugge(n) gehete(n) mette(n)/
gelde bi(n)ne(n) xiiii dage(n) naestc(omende) te v(er)nuege(n) en(de) te (con)tente(re)n va(n) alsulke(n)/
(½) rijd(er) lijfpens(ien) d(aer) inne sij te hemw(er)t met scep(enen) br(ieve) va(n) lov(ene) gehouden/
en(de) v(er)bonde(n) sijn oft alsd(an) te come(n) ind(er) vroente(n) jans sconinx en(de) van/
daer niet scheide(n) sij en sulle(n) de(n) vors(creven) giel(ise) d(aer) af met coste en(de)/
co(m)me(r) v(er)nueght hebbe(n) op eene(n) band(uyn) va(n) eene(n) nobele onse(n) gened(igen)/
hee(re) te bet(alen) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus