SAL8133, Act: R°190.2 (342 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°190.2  
Act
Date: 1463-03-07

Transcription

2020-05-18 by myriam bols
It(em) willem van lele na(tur)lick heeft verhuert en(de) bekent dat hij v(er)huert/
heeft inden name ende van weghen jans witten zone wijlen jans/
[henricke den smet zone wijlen jans wonen(de) tsinte jorijs weerde] eenen beempt houden(de) vi dachmael paulo den selve(n) janne toebehoren(de)/
gheleghen tsinte aeghte(n) rode tusschen de goede des eerw(er)dighen vaders/
in goode des elect van ludick ende de strate ald(aer) Te houden(e) ende/
te hebben(e) van s(in)te martens misse lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse/
jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) myddel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me ii(½) peet(er)s der mu(n)ten onss(er) gened(ichs) she(re)n (et)c(etera)/
te xviii st(uvers) alle jaire tsinte martensmisse te bet(alen) ende te loven(e)/
te leve(re)ne lonijse van udekem den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] Opde/
vurw(er)den h(ier) nae besc(re)ve(n) dat de voirs(creven) henrick hebben sal alle de/
verdroeghde wilghen opden selve(n) beempt verdroeght staende m(air) sal/
voir elke verdroeghde wilge wed(er)o(m)me setten ii leven(de) poete(n) op den selve(n)/
beempt ten meeste(n) profijte It(em) alle dande(re) willighen sal de selve/
henrick moeghen truncken als die tijtverdich sijn zonder inde/
ii leste jaire(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne en sal hij de wilgen niet mogen/
truncken noch loeck roeden houden Voortmeer es vurw(re)de waert/
tsake dat den voirs(creven) henricke de voirs(creven) hueringhe niet en volghde(n)/
en mochte de voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde dat hij in dien ghevalle/
van dien tijde voorts vander voirs(creven) hueringhen onghehoude(n) sal sijn/
en(de) blijve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus