SAL8133, Act: R°22.2 (25 of 475)
Search Act
previous | next
Act R°22.2  
Act
Date: 1462-07-19

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) jaspar walsschaert wonen(de) te wijchmale in p(rese)nc(ia) heeft uutghegeve(n)/
en(de) bekent dat hij uutghegeve(n) heeft willeme vanden eynde wonende te/
coelene inde prochie van herent een ghedeelte vand(er) thiende(n) van/
vrouwenp(er)ke mett(er) toebehoirte(n) alsoe verre die ghelege(n) es te colene en(de)/
d(aer) omtrent ghelijck henrick de colnere die te houde(n) plach Te houden(e)/
en(de) te hebbene van sinte jans misse baptiste(n) eene(n) t(er)mijn van/
ix jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) myddel volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me iii(½) mudde(n) rogx en(de) iii(½) mudde(n) gerste(n)/
elcx greyns goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) vloeghele(n) wel bereyt/
der maten van loeven(e) alle jaire tsinte andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) inden goetshuyse van vrouwe(n)p(er)ke te leveren(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] H(ier) af es borghe des voirs(creven) willems als principael schulde(r)/
jan vanden eynde sijn brueder Et d(i)c(t)us will(el)mus p(ro)misit eu(m) relevare/
cor(am) roelofs vyncke julii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus