SAL8133, Act: R°258.2 (445 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°258.2  
Act
Date: 1463-06-07

Transcription

2020-04-26 by myriam bols
It(em) henricus wasschaert in p(rese)nc(ia) heeft ghekent ende ghelijt dat hij wale ende/
wettelick vercocht heeft janne noele den jonghen janne beghijns mandemake(r)/
en(de) henrick vander horst barbier de haefflijke goede ende vliegenterve h(ier)/
nae bescreve(n) Inden yersten twee wijnpotten eene(n) waelputpot vijff cleyn/
breede schotelen gheslaghe(n) eene(n) gheslagen(en) kom ii gheslagen(en) roestplateele(n)/
den eene(n) groot den ande(re)n cleyne viii ghegote(n) co(m)mekens drie dobbelie(re)n eene(n)/
witte(n) ketel ende viere swertte cleyn ketelen ii cop(er)en panne(n) een ys(er)en pa(n)ne/
een cop(er)en vischpaen eene(n) ys(er)en lepel een cleyn wat(er)bexken twee bedden/
deen van i(½) elle(n) ende dande(r) van ii elle(n) een scrijnhoute(n) koetsse van ii elle(n)/
een weeke zedele drie drievoete(n) ii schoetele(n) stroelen setels eene(n) ghedrayden/
setel eene(n) disch een scermpsel een cleyn weeck scrijnken een cleyn scrijnhoute(n)/
scrijnken ii saerdsekens deene grau dander roet acht stucken ouder hoetdoecken/
ende vouwen twee dweelen een paer slapelakene eene(n) swertte(n) vrouwen(e) koers/
mette(n) voede(re) eene(n) grauwen vrouwen(e) tabbart eene(n) vrouwen pels/
ende noch eene(n) mate(n) grauwe(n) koers twee swertte vrouwen heyken eene(n)/
swertten vrouwen(e) capruyn It(em) voert alle dand(er) haefflijke goede [gelijck die] metgad(er)s/
den haefflijken goeden voirs(creven) ghelijck die te bevinden sijn in eenre came(re)n staen(de)/
inden huyse jans duymkens gheleghen inde dorpstrate ghelijk(er)wijs katline/
wijlen loenijs huysvrouwe des voirs(creven) henricx die selve goede inet hue(re)n leven(de)/
live ald(aer) te besitten(e) plach P(ro) certo precio de quo (et)c(etera) sat(is)f(actum) p(ro)mittens/
de dicta vend(ici)[o(n)e] satisface(re) necnon erga quoscu(m)q(ue) recta(m) p(ro)stare/
warand(iam) cor(am) roelofs cok(eroul) junii vii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus