SAL8133, Act: R°28.2 (40 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°28.2  
Act
Date: 1462-07-28

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) jacop de welde raymake(r) goessen vand(er) voe(re)n reyne(r) gyntens/
dierick horeken gheert die h(er)toghe jan smisman goort va(n) adelb(er)ghe/
en(de) gheert gheerijs als meest(er)s oft momboirs vand(er) brued(er)scap van/
s(in)te jacops opde byest in p(rese)ncie(n) hebbe(n) ghekint en(de) ghelijt dat/
sij ghehave(n) en(de) ontf(aen) hebbe(n) vande(n) voirs(creven) arnde de(n) putte(re) tderdedeel/
van x crone(n) ende hebbe(n) voort ghelooft voir hen en(de) hue(re)n nacomeli(n)ge(n)/
meest(ere)n oft mombore(n) in toecomen(de) tijde(n) sijnde dat selve derdedeel den/
voirs(creven) arnde den putte(re) te restitue(re)n in ghevalle oft de selve arnt/
met rechte bedwonge(n) woudde van janne zedele(r)e tott(er) restitucie(n) vande(n)/
selve(n) acht(er)volgen(e) der t(er)minacie(n) voirs(creven) cor(am) vyncke cok(eroul) julii xxviii aug(usti) xvi seque(nti) so hebbe(n) de kercmeest(er)s va(n) s(in)te peet(er)s gelik(er) gelufte ged(aen)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus