SAL8133, Act: R°47.4 (76 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°47.4  
Act
Date: 1462-08-28

Transcription

2019-10-03 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat lodewijc roelofs nu t(er) tijt scepen(e)/
te loeven(e) in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft genome(n) [uutgeg(even)]/
en(de) bekint dat hij uutgegeve(n) heeft janne ruelens den/
jonge(n) sone jans ruelens wonen(de) t(er) wolfshaghe(n) ii boend(er)/
lants luttel min oft meer gelege(n) opde loe voe(r) thoff ter/
wolfshaghe(n) Te houden te hebben en(de) te wi(n)nene va(n) half/
m(er)the naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n) lang due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n)/
voe(r) en(de) o(m)me iiii mudde(n) rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne/
en(de) met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) van loven(e) alle ja(r)e s(in)[te]/
andriesdage apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) te leve(re)n den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] Opde vurw(er)d(en) en(de) (con)dicie(n) hier ond(er)/
bescr(even) inde(n) iersten dat de vors(creven) jan ruelens jarlix sinen/
t(er)mijn due(re)nde de vors(creven) goede wel en(de) loflic wi(n)ne(n) werven/
en(de) meste(n) sal gelijc regenoete(n) bove(n) en(de) beneden d de/
selve goede tot sine(n) leste(n) ja(r)e late(n) te wete(n) t(er)del d(air) af besayt/
met rogge en(de) gemest dand(er) d(er)del geheel en(de) dleste d(er)del/
eens o(m)me gedaen Voert is vurw(er)de dat de vors(creven) jan/
[met sine(n) wage(n) en(de) p(er)de(n)] de(n) vors(creven) lod(ewijke) jaerlix doen sall een vaert oft carweye/
cor(am) vynck cok(eroul) aug(usti) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus