SAL8133, Act: R°56.2 (87 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°56.2  
Act
Date: 1462-09-07

Transcription

2020-02-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) meest(er) machiel in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij/
vanden vors(creven) wout(ere)n vande(n) dijke va(n) wege(n) des abs vors(creven) gehave(n)/
en(de) ontf(angen) heeft x crone(n) in afslage en(de) mynd(er)nissen van dien/
xxix crone(n) d(air) voe(r) de selve meest(er) machiel de(n) vors(creven) serck v(er)dinght/
heeft te make(n) den vors(creven) hee(re) abt vande(n) selve(n) x crone(n) in mynd(er)/
nisse(n) als voe(r) volc(omelic) quijtschelden(de) cor(am) eisd(em) cor(am) oud(erogghe) sept(embris) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus