SAL8133, Act: R°60.1 (97 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°60.1  
Act
Date: 1462-09-13

Transcription

2020-03-02 by myriam bols
It(em) al eest alsoe dat ghijsbrecht pigghen opden dach van/
heden ontfange(n) heeft van janne vand(er) eyken en(de) claese van/
stakenborch alsulken xx crone(n) dair voe(r) de voirs(creven) claes aende(n)/
voirs(creven) ghijsbrechte bestaeydt was dambacht vande(n) goutsmede(n)/
te leeren en(de) dien tijt alnoch niet volloepen [en] es m(aer) noch/
due(re)n zoude van liechtmisse ov(er) een jair Soe heeft de voirs(creven)/
ghijsbrecht in p(rese)nc(ia) vande(n) borgemeest(er) gelooft den voirs(creven)/
clase den vollen tijt bij hem te houden(e) en(de) voorts te leeren(e)/
nae uutwijsen(e) van zeke(re) cyrographe(n) die sij vand(er) selv(er)/
vuw(er)de(n) gemaect hebbe(n) Act(um) cor(am) francone willem(air)/
burgimag(ist)ro sept(embris) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus