SAL8133, Act: R°76.4 (127 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°76.4  
Act
Date: 1462-10-05

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
It(em) alsoe als gielijs vanden eynde tande(re)n tijden voir scepen(en) van ov(er)ijssche/
uutgegeve(n) heeft t(er) helicht wynninge(n) ja(n)ne rijstman en(de) alijte(n) cust(er)mans sine(n)/
wijve sijn wynhoff gheheete(n) thoff ten rode mette(n) wynnen(de) lande en(de) ande(re)n/
sine(n) toebehoirte(n) ghelege(n) tov(er)ijssche eene(n) t(er)mijn van xii jairen lanck due(re)nde/
op zeke(re) vurw(er)den ende condicie(n) ghelijck schepen(en) brieve van ov(er)ijssche d(air) op/
ghemaect int jair xiiii[c] [vacat] volcomelick uutwijse(n)/
en(de) beg(ri)pe(n) Soe eest dat de voirs(creven) jan rijstman en(de) alijt sijn wijff in p(rese)nc(ia) d(er)/
schep(enen) van lov(ene) gestaen den v hebbe(n) gelooft den voirs(creven) gielijse vanden rode en(de)/
liebrechte(n) gielijs sine(n) behoude(n) zone en(de) elken bezu(n)dert alle de vurw(er)de(n) ende/
condicie(n) aengaen(de) d(er) pechtinge(n) voirs(creven) gelijck die inde(n) voirs(creven) scep(enen) brieve van/
ov(er)ijssche beg(re)pe(n) en(de) gecleert staen te voldoene en(de) te volvueren(e) talle(n) tijde(n)/
en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de) verschijne(n) zulle(n) en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
schout cor(am) roel(ants) cok(eroul) oct(obris) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus