SAL8133, Act: R°97.2 (163 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°97.2  
Act
Date: 1462-11-04

Transcription

2019-11-13 by myriam bols
It(em) henric vand(er) varent sone roelofs vand(er) w varent wonen(de)/
opden blauwe(n)putte heeft gelooft op lantsoene roelove corsbout/
sone wijlen jans te doene die bedevarden hier nae bescr(even)/
Inden iersten een bedevart tsinte jacops in galissien en(de) d(aer)wert/
te porren tusschen dit en(de) liechtmisse naestc(omende) en(de) goede waerh(eit)/
d(aer) af te bringene nae d(er) stat recht oft des vors(creven) roelofs goede(n)/
moet d(aer) af te gec(ri)gene En(de) hem vandier bedev(ar)t wed(er)comen/
sijnde een bedevaert te meylanen en(de) d(aer)wert te porre(n) binnen/
vi weken nae dat hij des van wout(ere)n vanden tymple en(de) lod(ewijcke)/
uuten lye(mingh)[en] eendrechticlic d(aer) toe v(er)maent en(de) v(er)socht sal wesen/
en(de) d(aer) af goede wairh(eit) te bri(n)gen nae d(er) stat recht oft des vors(creven)/
roelofs goeden moet oic te gec(ri)gene als voe(r) de bet(er)nisse/
van alsulken quetsue(re)n als de vors(creven) he(n)ric inde(n) p(er)soen des vors(creven) roelofs voertgekeert heeft cor(am) vync ouder(ogghe) no(vembris) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus