SAL8133, Act: V°103.2-R°104.1 (174 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°103.2-R°104.1  
Act
Date: 1462-11-12

Transcription

2020-01-21 by myriam bols
Het sijn comen voir onsen raide vander stad jan bernee(re)/
een vanden momboe(re)n mathijs leemans zone jans leemans schoe(n)mak(er)s/
in deen zijde ende de selve jan leemans in dand(er) zijde alse van/
xxviii rijders der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n th(er)toghen ghecomen/
vanden vercoepe van zeke(re)n goeden gheleghen inden bruel die/
den voirs(creven) janne leeman ende mathijse zine(n) zone toebehoirde(n) in/
welke goede wout(er) de punde(re) ghegoet ende gheerft es ende/
welke xxviii rijd(er)s voirs(creven) de voirs(creven) woute(r) uut ocsuyne vande(n)/
coepe voirs(creven) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) ghelooft heeft te/
betalen(e) andriese vanden poele ende peet(ere)n van bevenhove(n)/
ende heeft oic ghelooft die voirs(creven) jan leemans opde voirs(creven) xxviii/
rijd(er)s soe vele opte leggen(e) dat dat tsame(n) comen zoude op twee/
rijders erfflick Segghen(de) de voirs(creven) jan berne(re) datmen dese xxviii/
rijd(er)s met gad(er)s tgheens dat jan leemans dair op schuldich es/
te leggene schuldich wa(r)e aen te leggen(e) in erfrinte(n) tot behoef/
des kints jans leemans voirs(creven) ende tot behoef desselfs jans/
berne(re) ende vrancx willem(air) zone wijle(n) vrancx die tvoirs(creven) kint/
van janne leeman inde guedinge(n) die woute(r) die punde(re) voirs(creven)/
vanden voirs(creven) goeden heeft gheloofden te vervaene o(m)me derfflich(eit)/
vanden voirs(creven) renten den voirs(creven) kende te volgene Behoudelijken
//
den vader sijn heffen ende o(m)me den selve(n) janne beerne(re)/
en(de) vrancken willemair hen dair aen te verrichte(n) evenverre/
sij vander ghelufte(n) van vervaene eenichsins gepraempt wordde(n)/
Dair op de voirs(creven) jan leemans antw(er)de beghe(re)nde datme(n) de/
voirs(creven) xxviii rijd(er)s aenleggen mochte aen lijfrente(n) ten live sijns/
kynts voirs(creven) o(m)me hem meer te rintene dan erfrinte(n) doen zoude(n)/
en(de) als van dat de selve jan ghelooft heeft opde voirs(creven) xxviii/
rijd(er)s opte leggene antw(er)t de selve jan leeman dat hij met sine(n)/
pe(n)ninghe(n) afghequeten heeft alsulke ii rijd(er)s als stonde(n) opden/
roeden schilt ende alsoe heeft hij dat voldaen Soe es ten uut(er)sten/
alle bescheit ondersocht sijnde ghet(er)mineert dat me(n) de voirs(creven) xxviii/
rijd(er)s aenleggen sall in erfrinte(n) om derflich(eit) van dien den kende en(de)/
de tocht den vader te volgene ende o(m)me den voirs(creven) janne b(er)ne(re)/
en(de) vrancken willem(air) hen d(air)aen te berrichten(e) alsoe verre sij vander/
ghelufte(n) van vervaene ghepraemt wordden en(de) dat jan leemans/
vanden voirs(creven) opleggene onghehoude(n) sal sijn cor(am) kersmake(re)/
willem(air) burg(i)m(a)g(ist)ris et aliis de pleno (con)silio novemb(ris) xii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus