SAL8133, Act: V°104.3 (176 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°104.3  
Act
Date: 1462-11-13

Transcription

2019-11-25 by myriam bols
It(em) nae dien dat henrick de hollande(re) voir ghebreck van zeke(re)n/
erfchijse ghepant hadde voir op zeke(re) goede toebehoren(de) janne ende/
lijsbetten mottemans kynde(re) wijlen henricx mottemans [buyte(n)lants sijnde] en(de) woute(r)/
die becke(re) ende barthel cleeren hen segge(re)n momboe(re)n vanden voirs(creven)/
kynde(re)n op heden come(n) sijn voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) willen(de)/
de voirs(creven) pande als momboe(re)n vanden kynde(re)n voirs(creven) met rechte/
verantw(er)den p(rese)nteren(de) de voirs(creven) kynde(re)n in rechte en(de) oic inne/
te staene voir tghene des met rechte ghewesen zoude wordde(n)/
Soe es ghewijst dat de voirs(creven) woute(r) en(de) barthel voort varen/
moghen opde p(rese)ntacie die sij ghedaen hebben niet wed(er)staende/
der calangie(n) van henr(ick) holland(er)s voirs(creven) d(air) op ghedaen cor(am)/
lyeminghen witte roeloff vynck cok(eroul) ouder(ogghe) no(vem)[b(ris)] xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus