SAL8133, Act: V°117.5 (204 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°117.5  
Act
Date: 1462-12-01

Transcription

2020-06-05 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) pauwels in p(rese)nc(ia) heeft gheconsenteert en(de) ov(er)gegeve(n) den/
voirs(creven) arnde als dat de selve arnt in sine(n) hande(n) sal blive(n) houden(de) de/
helicht van alsulke(n) xix peet(er)s als de selve arnt de(n) voirs(creven) pauwelse schuld(ich)/
es uut ocsuyne vande(n) coepe va(n) eene(n) huyse inde biest gelege(n) tott(er) tijt/
toe dat de voirs(creven) arnt int gheheele vand(er) borchtochte(n) voirs(creven) ontslage(n) sal sijn/
cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus