SAL8133, Act: V°141.3 (254 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°141.3  
Act
Date: 1462-12-24

Transcription

2019-12-28 by myriam bols
It(em) es den vors(creven) schoutbrief bekint te des(er) meyni(n)gen/
te wetene dat soe wa(n)neer die meest(er) henric van bolgry/
die nu bider vors(creven) eerwerdig(er) univ(er)siteit tot hue(re)r r(e)ceptorien/
dit naeste jair toecomen(de) gecore(n) en(de) geordineert is vanden/
selven eerw(er)digen rectoir en(de) univ(er)siteit v(er)socht wordt o(m)me/
van sinen vors(creven) r(e)ceptorien en(de) uutgevene wettige rekeni(n)ge/
te doene ten tijden soe dat gewoenlic is en(de) d(aer) inne/
gebreckelic wittelic bevonden worde en(de) sijn gebreke/
niet en voldade dat dan de selve h(er) henric vorscr(even)/
rectoer en(de) univ(er)siteit oft huer ge(com)mitteerde he(n) mette(n) vorscr(even)/
brieve sulle(n) mogen behulpen o(m)me opde vors(creven) p(er)soene/
en(de) huer goede en(de) elx van hen o(m)me d(aer)aen hen va(n) hue(re)n/
vors(creven) gebreken te v(er)richtene met gad(er)s alle coste(n) van/
rechte die sij d(aer) inne gedaen oft geleden sulle(n) moge(n) hebbe(n)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus