SAL8133, Act: V°144.1 (263 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act

Transcription

2020-07-26 by Inge Moris
It(em) villicus lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit robbini(m) de/
kessele ad [o(mn)ie (et) sin(gu)[la] bona hered(itaria) (et) immobilia] arnoldi q(uon)d(am) vanden ve(n)ne d(i)c(t)i de meerbeke sit(a) infra/
lo(vaniu)[m] et extra in mansionib(us) domibus curtibus t(er)ris arabilibus prat(is) pasc(uis)/
(et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) p(ro) cert(is) recognitionibus (et) promissionibus/
(con)script(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) quar(um) tenor sequitur in hec verba Notum/
sit univ(er)s(is) q(uod) arnoldus vanden ve(n)ne d(i)c(t)us de meerbeke (com)morans in bieststrate/
in quod(am) viculo ibid(em) d(i)c(t)o boemaelpoorte p(ri)vileg(iis) (et) libertatibus univ(er)sitat(is)/
studii lovan(iensis) quo ad infrasc(ri)pta renu(n)c(ians) walterus de vertijke na(tura)lis (com)mor(ans)/
in p(re)positistrata in hospicio d(i)c(t)o tscaep joh(ann)es de ijssche pistor arnoldus de/
oerbeke multor recognov(eru)nt se debe(re) ind(ivisim) robino de kessele et katherine/
eius filie duos aur(eos) denarios d(i)c(t)os schilde(n) monete d(omi)ni ph(ilipp)i duc(is) burg(undie)/
(et) braban(tie) bonos (et) leg(ales) videl(ice)t quatuor decim stufer(is) pro quol(ibe)t p(re)d(i)c(t)or(um) aur(eorum)/
denarior(um) (com)putat(is) a(n)nue pensionis ad vita(m) d(i)c(t)or(um) p(at)ris (et) filie aut alt(er)i[(us)] eor(um)/
in vita sup(er)stit(is) xvii die mens(is) decemb(ris) p(er)sol(vendos) (et) apud lo(vaniu)[m] deliberan(dos) eisd(em)/
p(at)ri (et) filie singul(is) a(n)nis q(uam)diu ip(s)i vix(er)int aut alt(er) eor(um) in vita sup(er)stes vix(er)it/
et non amplius quol(ibe)t vero t(er)mino tamq(uam) debitu(m) assecutu(m) Quamquid(em)/
a(n)nua(m) pensione(m) d(i)c(t)i debitores p(re)fat(is) p(at)ri (et) filie ad eor(um) monicione(m) aut/
alt(er)i[(us)] eor(um) lator(is) p(rese)nciu(m) assignare p(ro)mis(eru)nt ad bo(nu)[m] (et) certu(m) pignus/
sit(um) infra leuca(m) ab opido lovan(iensi) valens ult(ra) om(n)e onus inde debitu(m) iiii[or]/
aur(eos) denarios d(i)c(t)os schilde(n) mo(n)ete p(re)d(i)c(t)e he(re)d(itarii) census Et t(antu)m ad hoc/
face(re) q(uan)tu(m) p(re)fat(is) p(at)ri (et) filie quo ad eor(um) vita(m) aut alt(er)i[(us)] eor(um) in vita/
sup(er)stit(is) modo debito possit vale(re) Tali condic(i)o(n)e median(te) q(uod) an(te)d(i)c(t)i debit(ores)/
p(re)fata(m) a(n)nua(m) pensione(m) redime(re) potu(eru)nt et quitare q(ua)n(do)cumq(ue) volu(er)int/
med(iantibus) xx aur(eis) de(n)ar(iis) dict(is) schilde(n) (con)si(mi)lib(us) in valo(r)e p(re)d(i)c(t)o ac cu(m)/
plena pensione uni(us) anni Salvo q(uod) d(i)c(t)us robinus p(re)fata(m) a(n)nua(m) pens(ionem)/
integ(ra)lit(er) p(er)cipiet (et) levabit q(uam)diu ip(s)e vix(er)it Et exin(de) p(ro)misit an(te)d(i)c(t)us/
arnoldus vanden venne reliquos suos (com)plices p(re)d(i)c(t)os indempn(es) releva(r)e/
Testes michael de hoetbeke et ludovicus vanden meersb(er)ghe scabini lov(anienses)/
Datu(m) a(n)no d(omi)ni millesimo quadringentesimo qui(n)quagesimo qui(n)to mensis/
decembris die decimaseptima Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)fu(eru)nt/
cok(eroul) ouder(ogge) dec(embris) pe(nulti)[ma]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add.
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-26 by Inge Moris
Similit(er) ad mobilia cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils , kristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus