SAL8133, Act: V°166.1 (296 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°166.1  
Act
Date: 1463-02-04

Transcription

2020-02-10 by myriam bols
It(em) dierick de molde(re) in p(rese)nc(ia) heeft ghekent ende gheljt dat hij uut/
handen wout(er)s van aelst ghehadt ende ontfanghe(n) heeft xxxi rijd(er)s der/
mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toghe(n) van bourg(oignen) en(de) van brabant inde/
welke de eerw(er)dighe vader in gode dabt des godshuys van everbode totten/
selve(n) diericke ghehoude(n) was met zeke(re) vurw(er)den ende ghelufte(n) voir scepen(en)/
van hug(ar)den ghepasseert ende in hue(re)n auctentijken registe(r) geregistreert/
quiteren(de) den voirs(creven) eerw(er)dighe(n) vade(r) den abt voirs(creven) ende en(de) alle(n) ande(re)n des/
quitan(cie) behoeven(de) Gheloven(de) hem dair af ne(m)mermeer aen te spreken(e) te moeyen(e)/
noch te vexeren(e) in gheene(n) rechte gheestelick noch weerlick bij he(m) selve(n)/
noch by yeman(de) and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) witte cok(eroul) febr(uarii) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus