SAL8133, Act: V°17.2 (19 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°17.2  
Act
Date: 1462-07-16

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) desen brief es den vors(creven) arnde bekint tot dier meyni(n)ge(n)/
dat de selve arnt hem d(aer) mede sal moge(n) behulpe(n) o(m)me alleen/
d(aer) mede te v(er)halene alsulke(n) scade(n) oft coste(n) die hij soude/
moge(n) hebbe(n) oft liden uut ocsuyne van ii peet(ers) lijfpens(ien) va(n)/
die ii(½) peet(er)s lijfpens(ien) staen(de) ten live heilwige(n) en(de) marie(n) gesust(ere)n/
docht(ere)n willems wittema(n) d(aer) inne de vors(creven) arnt beertran/
wout(er) va(n) thiene(n) daneel vand(er) haghe(n) robbijn vand(er) haghen/
en(de) wout(er) vande(n) kerchove gehoude(n) en(de) v(er)bonde(n) sijn met scepen(en)/
brieve(n) va(n) lov(ene) d(aer) op gemaect iiii dage in meye int jair xiiii[c]/
liii vanin [in] welke(n) lijfpens(ien) va(n) i(½) peet(er) vors(creven) de vors(creven) wille(m) op hede(n)/
hem v(er)obligeert en(de) v(er)bonde(n) heeft en(de) den vors(creven) arnde d(aer) af geloeft/
heeft scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen gelijc den scepen(en) brief/
bide(n) vors(creven) wille(m)me d(aer) af bekint geregistreert staen(de) int boec/
van lii bijden vors(creven) brieve vande(n) ii(½) peet(er)s vors(creven) dat beg(ri)pt/
het wa(r)e vanden principale(n) rinten oft jaerlike(n) v(er)schine(n)de(n) payme(n)te(n)/
oft ande(re) scaden het ware van vroentene oft and(er)s hoedanich/
die wa(r)e cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus