SAL8133, Act: V°170.3 (305 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°170.3  
Act
Date: 1463-02-08

Transcription

2020-02-12 by myriam bols
It(em) den vors(creven) h(er) janne scadeloes en(de) costeloes onthave(n) ende/
ontslage(n) sijnde vanden gelufte(n) vors(creven) beide voir scep(enen) va(n) lov(ene)/
en(de) voir no(ta)r(is) en(de) getuyge(n) bij hem als borge d(er) vors(creven) marie(n)/
gedaen vanden iii rijd(er)s lijftochte(n) vors(creven) en(de) va(n) alle(n) coste(n) en(de)/
co(m)me(r) so salme(n) de vors(reven) de(n) vors(creven) schoutbrief te nyeute doen/
om totte(n) welke(n) te comen salme(n) de(n) selve(n) h(er) ja(n)ne mette(n) vors(creven)/
schoutbrieve behulp doen en(de) late(n) gescie(n) talle(n) tijde(n) en(de) stonde(n)/
als hijs te doen en(de) behoeve(n) sal wese(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus