SAL8133, Act: V°171.2 (312 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°171.2  
Act
Date: 1463-02-10

Transcription

2020-06-05 by myriam bols
Cont sij allen lieden dat jannes van testelt in p(rese)nc(ia) heeft/
ghehuert en(de) bekent dat hij ghehuert heeft teghen janne uuten hove/
gheheete(n) zedele(r)e die h(er)berghe gheheeten den ynghel met alle(n) hue(re)n/
toebehorte(n) gheleghen inde prooftstrate teghe(n) de halle ov(er) tussche(n)/
de goede peet(er)s de custe(re) ende de goede lambrechts van meldert Te/
houdene ende te hebbene van kersmisse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van iiii(½)/
jaire(n) langk due(re)nde deen nae dande(r) zonder myddel volgen(de) elcx/
jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me thiene gulden(en) saluyte(n) halff tsinte/
jansmisse baptiste(n) en(de) halff te kersmisse te betalene den voirs(creven) ja(n)ne/
uuten hove den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Op alsulke(n) vurw(er)de ende condicie dat de voirs(creven) jannes van/
testelt de voirs(creven) goede bynne(n) den voirs(creven) sine(n) t(er)mijne nyeman(de) and(er)s/
voort en sal moghen uutgheve(n) noch verhue(re)n m(ae)r die in sinen/
p(er)soen en(de) met sine(n) huysghezinne bewoenen den voirs(creven) sine(n) t(er)mijn/
due(re)nde cor(am) vyncke ouder(ogghe) febr(uarii) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus