SAL8133, Act: V°190.3 (345 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°190.3  
Act
Date: 1463-03-05

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) peet(er) crabbe renu(n)c(ian)s ut sup(ra) heeft ghelooft den voirs(creven)/
janne maten janne van dynter ende meester godev(ar)de en(de) elken/
van hen dat hij bynne(n) ii jaire(n) naistc(omende) de voirs(creven) lijfpen(sien) van ii/
rijders nae den rechte vander stad aen de voirs(creven) kynde(re)n sbonte(n) oft/
aen die ghene die de macht vanden voirs(creven) scepen(en) brieve(n) ghecrighen/
mochte bewijsen zullen oft die selve rinten met ghereede(n) pe(n)ninge(n)/
afquiten alsoe dat de selve borghen en(de) elck van hen in hue(re)n p(er)soene/
en(de) goeden d(air) af geheelick en(de) al ontlast zulle(n) sijn en(de) blijve(n) tot/
ewighen daghen Gheloven(de) voort de selve peet(er) oft de voirs(creven) sij(n) borghe(n)/
oft e(n)nich van hen mits der selv(er) borchtochte(n) wille e(n)nighe schade oft cost/
oft last hadden oft lede(n) hoedanich die wa(r)en dat hij hen en(de) elke(n) van hen/
dair af schadeloes houde(n) en(de) ontheffen sall en(de) die coste(n) hen wed(er)o(m)me/
oplegghen ende betale(n) als vervolghde schout cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus