SAL8133, Act: V°215.3 (379 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°215.3  
Act
Date: 1463-04-06

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) jannes vanden hove meye(r) van halen heeft ghelooft voir den raide/
vander stad matheeuse colcx tusschen dit ende van in sondaghe naistc(omende)/
ov(er) drie weken te vernueghen en(de) te contente(re)n van alsulken schulde(n) dair/
in hij te hemw(er)t ghehouden en(de) belanck es oft alsdan te come(n) inder vroente(n)/
andries van roesmeer ende van dair niet scheyde(n) hij en sal tierst den/
voirs(creven) matheeuse gheheelick en(de) al ghecontenteert en(de) vernueght hebben/
cor(am) kersmake(re) willem(air) burgimag(istris) et aliis de (con)silio aprilis vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus