SAL8133, Act: V°22.2 (27 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°22.2  
Act
Date: 1462-07-21

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) matheeus colcx als man en(de) momboir heylwijghen van/
gheele sijnre huysvrouwen weduwe plissis wijle(n) van vorst in/
p(rese)nc(ia) heeft ghekint en(de) ghelijt dat hij ghehave(n) ende ontfanghen/
heeft van henricke van oerbeke de helicht van xxiii gul(den) saluyten/
te xxv st(uvers) den saluyt gherekent die den selve(n) matheeuse vielen/
en(de) verschene(n) tsinte jansmisse baptiste(n) lestlede(n) als vand(er)/
vorsterie(n) die de selve henrick vande(n) voirs(creven) heylwijge(n) in hueringe(n)/
ghenome(n) heeft toebehoren(de) den eerw(er)dige(n) vader in gode den abt/
van p(er)ke den voirs(creven) henrike vande(n) voirs(creven) t(er)mijne volcomelick/
quijtschilden(en) cor(am) witte pynnock julii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus