SAL8133, Act: V°270.4 (467 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°270.4  
Act
Date: 1463-06-21

Transcription

2020-03-20 by myriam bols
It(em) de vors(creven) godfroid dorbays in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) h(er)/
jacoppe vanden xx mudden greyns als vanden xxix mudde(n) vors(creven)/
scad(eloes) te houden en(de) tontheffen en(de) t(er) meerd(er) vestich(eit) van dien heeft/
de selve godfroit geloeft t(er) manisse(n) des vors(creven) h(er) jacops den selve(n)/
h(er) jacoppe te comen voir meye(r) en(de) scep(enen) van nethene(n) en(de) hem ald(air)?/
met alle vorme(n) en(de) manie(re)n va(n) rechte te v(er)obligerene en(de) in handen/
te settene de vruchte(n) die dit tegewordich jaer wassen(de) sullen/
op een boend(er) lants met t(ar)wen besayt en(de) noch op ii boend(er) lants/
met rogge besayt van dien viii boend(er) lants den selve(n) godfroid/
toebehoe(re)nde gelegen te nethenen d(air) af de vors(creven) h(er) ja(cop) sine(n) koese/
hebben sall o(m)me den vors(creven) h(er) jacoppe d(air) aen te v(er)halene en(de) te/
v(er)reikene met coste en(de) co(m)me(r) alle alsulke gebreke alse de/
selve h(er) jacop soude mogen hebben oft liden uut ocs(uyne) vanden/
xx mudden vors(creven) En(de) de selve vruchten ten tijden als die tijtv(er)dich en(de)/
rijp sijn te bringene en(de) te leggene [tot orbere(n)] in eene schue(r) tot nethene(n)/
gelegen ald(air) de vors(creven) h(er) jacop en(de) godfroit des te vrede(n) sijn sulle(n)/
en(de) de selve vruchte(n) ald(air) te blive(n) en(de) d(air) mede ged(aen) te w(er)d(en) gelijc vors(creven)/
steet cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus