SAL8133, Act: V°271.2 (470 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°271.2  
Act
Date: 1463-06-21

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) jan fijen burduerw(er)ke(r) heeft ghelooft janne wellens ende marie(n)/
sijne(n) wijve dat hij tsinte andriesmisse naistcomen(de) afquite(n) sal alsulken/
drie molevate(n) rogs erfs pachts nae inhoude(n) eens scepen(en) briefs/
van winxele spreken(de) van eene(n) stuck lants ald(air) ghelege(n) dair/
op de voirs(creven) drie molevate(n) staen ende in welken brieve gecondicioneert/
es dat de selve jan fijen de voirs(creven) iii molevate(n) rogs afquite(n) moet/
ghelijc den selve(n) brief ghedateert int jair onss hee(re)n xiiii[c] lx/
lix xvii daghe in septemb(ri) dat volcomelijck uutwijst ende/
begrijpt Act(um) cor(am) willem(air) burg(imagistro) junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus