SAL8133, Act: V°33.5 (47 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°33.5  
Act
Date: 1462-08-02

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) de vors(creven) qui(n)ten in p(rese)nc(ia) heeft geloeft de(n) selve(n) clase en(de)/
gielise aut altri dat hij bi(n)ne(n) xiiii dage(n) naestcomen(de) alhier/
bi(n)ne(n) d(er) stat va(n) loven(e) inne bri(n)ge(n) sall iii p(er)de(n) hem toebehoren(de)/
en(de) de selve iii p(er)de(n) hen in meerd(er) vestich(eit) va(n) hue(re)n scepen(en) brieve/
vors(creven) nae alle vorme(n) va(n) rechte d(air) toe dienen(de) v(er)oblige(re)n en(de)/
te pande sette(n) sall voe(r) de schout va(n) v(½) rijd(er)s vors(creven) o(m)me/
de selve schout met coste en(de) co(m)me(r) d(air) aen te v(er)hale(n) en(de) te/
v(er)reike(n) Behoud(elic) de(n) selve(n) p(er)sone(n) huer recht te moge(n) volge(n)/
het sij opde vors(creven) p(er)de oft opde(n) vors(creven) qui(n)tene en(de) sijn andre/
goede soe hen dat gelieve(n) sall op dat de vors(creven) qui(n)te(n) met/
eene bet(aling)[e(n)] te doene gestae(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus