SAL8133, Act: V°39.3-R°40.1 (56 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°39.3-R°40.1  
Act
Date: 1462-08-13

Transcription

2019-10-11 by myriam bols
Cont zij alle(n) liede(n) dat joffrouwe katline va(n) eyke wed(uw)[e]/
reyneers wile(n) vande(n) broeke wonen(de) te rest inde p(ro)chie/
va(n) sinte m(er)tens tielt in p(rese)ncie(n) der scepen(en) va(n) loven(e) gestae(n)/
heeft genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) heeft va(n) yngel/
brechte vande(n) b(er)ghe rintmeest(er) en(de) voergenge(r) sgoidshuys/
va(n) sinte g(er)trude(n) te loven(e) de thiende va(n) gamervelt/
met hue(re)n toebehoerte(n) des vors(creven) goidshuys gelege(n) inde p(ro)chie/
va(n) thielt vors(creven) Te houde(n) en(de) te hebbene va(n) sinte/
andriesdage apostels naestc(omende) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jare(n)/
lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n) voe(r) en(de) o(m)me xii mudde(n) rogs en(de)/
xii mudde(n) evene(n) beide goets en(de) paiabels corens d(er) mate(n)
//
va(n) loeven(e) tsinte andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) de(n)/
rogge tairschot en(de) devene te loeven(e) int vors(creven) goidsh(uys)/
te leve(re)n alle ja(r)e de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine/
alse v(er)volghde schout Met (con)dicie(n) dat de vors(creven) joffr(ouwe)/
kat(li)[ne] jarlix hie(re)n bi(n)ne(n) den p(er)soen d(er) vors(creven) p(ro)chie(n) tsine(n)/
huyse te(n) dage vors(creven) leve(re)n sal elf hoepe stroes En(de) hier/
vore sijn borge(n) d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] als p(ri)ncipael sculde(re)n/
indi(vi)sim peet(er) vranx sone he(n)rix peet(er)s and(er)s gehete(n) vranx/
wonen(de) ter rest vors(creven) en(de) goert cottens wonen(de) te gamervelt/
inde p(ro)chie va(n) s(in)[te] m(er)tens tielt et p(ri)mus cor(am) witte/
de welke borge(n) de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] geloeft heeft/
h(ier) af scad(eloes) [vacat]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus