SAL8133, Act: V°50.4-R°51.1 (82 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°50.4-R°51.1  
Act
Date: 1462-09-01

Transcription

2019-10-03 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) peet(er) ende joffr(ouwe) marie sijn huysvrouwe in p(rese)nc(ia) hebben/
ghelooft ind(ivisim) den voirg(enoemde) hue(re)n borgen en(de) elken van hen dat sij/
bynne(n) eene(n) jaire naistc(omende) de voirs(creven) erfrinte van iii rinsche gul(den)/
nae den rechte vander stad aen jacoppe van raveschote oft sine(n)/
erfgename(n) op erfgoede bewijsen zulle(n) oft die selve rinte met/
gereden pe(n)ninghen afquijte(n) alsoe dat de selve borge(n) en(de) elck van/
hen in hue(re)n p(er)soene(n) ende hue(re)n goede(n) d(air) af gheheelijken ontlast/
zulle(n) sijn en(de) blijve(n) tot ewighen daghen Ende ter meerd(er) vesticheit/
van desen soe hebben die selve ghehuyssche(n) een huys met sijnre/
toebehoirten inden wierinck ghelege(n) tussche(n) de goede vrancken/
willem(air) aen deen zijde ende henricke vasont aen dand(er) zijde It(em)/
een huys met eene(n) cleyne(n) hoefkene en(de) sijnre toebehoirte(n)/
ghelegen int straetken gheheete(n) die conte tussche(n) de want vande(n)/
huyse jans bernee(re)n aen deen zijde en(de) die goede willems vand(er)
//
eyken aen dand(er) zijde in title van wettighen ond(er)pande v(er)obligeert/
Et sat(isfacere) de subpigno(r)e et war(andizare) videl(ice)t d(i)c(t)am domu(m) sit(am) inde(n) wierinck/
sub uno petro aur(eo) et d(i)c(t)am domu(m) cu(m) curte sit(am) inde conte sub/
uno peet(er) aur(eo) he(re)d(itarii) census tamq(ue) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus