SAL8133, Act: V°53.1 (83 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°53.1  
Act
Date: 1462-09-06

Transcription

2019-10-04 by myriam bols
It(em) meest(er) peet(er) vanden putte meest(er) in arten in p(rese)nc(ia) der scepen(en)/
van loeven(e) ghestaen heeft ghekint ende ghelijt dat hij wale ende/
wettelick vercocht heeft katlinen docht(er) [joes] wijlen baets tierst uuten brode/
lijsbette(n) hue(re)r moeder weduwe des voirs(creven) wijlen joes ghedaen sijnde/
de haefflijke goede en(de) vlegent erve h(ier) nae bescreve(n) Ind(en) yersten een/
bedde van ii(½) elle(n) een paer swertter rijcleide(re)n metter gordine(n)/
een scrijnen trissoer een vouwen zijdele van scrijnhoute eene(n)/
scrijnhoude(n) zetel eene(n) scrijnhoute(n) rondeel drie scrijnhoute(n)/
bencken eene(n) desch een schapreede van scrijnhoude vi drievoete/
een groote scrijnhoute(n) scrijne iiii kandelee(re) te weten ii latoenen(en)/
en(de) ii te(n)nen een scrijnhoute(n) schermsel een lampet met sine(n) becken(en)/
drie ketels te weten(e) eene(n) witte(n) en(de) ii swertte ix oerkussene i/
te(n)nen geltstoep ii [tenne(n)] quaertpotte(n) eene(n) waelpoit pot te(n)ne(n) een tenne(n)/
halfwaelpoit pot i doziene dobbelie(re)n vi co(m)mekens vi breede/
schotele(n) iii breede plateelen vi te(n)nen teljoren [en(de)] een lavoer/
voir eene(n) zeke(re)n prijs van gelde dair af dat hem de voirg(enoemde)/
meest(er) peet(er) vand(er) voirs(creven) katline(n) bekent heeft ghed genoech gedaen/
sijnde der selv(er) katline(n) vanden voirs(creven) prijse volcomelijck quijtschild(ende)/
cor(am) roelofs cok(eroul) sept(embris) vi[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus