SAL8133, Act: V°57.4 (91 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°57.4  
Act
Date: 1462-09-10

Transcription

2019-10-07 by myriam bols
It(em) de vors(creven) qui(n)ten in p(rese)nc(ia) heeft gecleert bij sine(n) eede dat/
hij voe(r) den vors(creven) peet(ere)n dueghdelic te laste steet met scep(enen) br(ieven)/
va(n) loven(e) voir vi rins gul(den) erflic den d(enier) xviii aen ja(n)ne/
de prijke(re) en(de) geloeft mette(n) selve(n) beleide hem niet vord(er) te/
behulpen dan o(m)me vand(er) selv(er) borchtochte(n) onthave(n) en(de) ontlast/
te worde(n) cor(am) eisd(em) scab(inis) (et) lud(uvico) py(n)noc villico
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus