SAL8133, Act: V°6.3 (7 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°6.3  
Act
Date: 1462-07-01

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) den voirs(creven) schoutbrief es bekint te des(er) meyninghe(n) oft den/
voirs(creven) walrave(n) oft henr(icken) van speelhove de voirs(creven) vestich(eit) vande(n) voirs(creven)/
rijd(er) lijftochte(n) in toecomen(de) tijden niet ghenoech en wa(r)e noch opde/
voirs(creven) pande niet en gheliefde te p(ro)cederen(e) oft ind(er) voirs(creven) guedinge(n)/
e(n)nich ghebreck bevonde(n) dat sij dan altoes mette(n) voirs(creven) schout/
brieve tot hue(re)r manisse(n) he(n) zulle(n) moghe(n) behulpe(n) opde voirs(creven) gehuyssche(n)/
en(de) op huer goede o(m)me vand(er) selv(er) lijfpens(ien) ten tijde als sij valle(n) en(de) v(er)schijne(n)/
zulle(n) betalinghe te ghecrigen(e) en(de) desghelijcx o(m)me de selve lijfpens(ien)/
met bete(re)n panne(n) bynne(n) d(er) vrijheit van lov(ene) ghelege(n) weert sijnde/
bove(n) alle(n) co(m)mer en(de) last dair voe(r) uutgaen(de) ii rijd(er)s erfflick te/
verond(er)panne(n) op dat de selve walrave en(de) lod(ewijck) [henr(ick)] des billix nae d(er) stad/
recht niet te vrede(n) en(de) content sijn en woude(n) tot alle(n) coste te doene/
te ghestaene en(de) tot dyer meyninche(n) sal den brief ond(er) scepen(en)/
blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus