SAL8133, Act: V°71.3 (117 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°71.3  
Act
Date: 1462-09-30

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
Item al eest alsoe dat gielijs van geldenake barbier tande(re)n tijden/
guedingen ende vesticheit ghedaen heeft matheeuse roekeloes/
van (½) vie(re)ndel wijng(ar)ts gelegen opden steenwech int bloc van/
babilonie(n) tusschen de goede henrix strote ende de goede dierijc/
hornekens ende den selven wijng(art) op (½) virendel wijns/
en(de) eene(n) cap(uyn) als voir alle co(m)mer [en(de) last] gewara(n)deert Ende men/
dae(re)n boven bevint dat tvoirs(creven) (½) virendel wijntg(ar)ts met/
zeke(re)n ande(re)n wijng(ar)den aldair neven gelegen div(er)sen p(er)sonen/
toebehoren(de) aende(n) heylegeest van wiltsele gehouden is in/
een sister rox erfs pachts dair af tvoirs(creven) (½) virendeel wijng(ar)ts/
voere zijn aengedeelte dragen soude (½) mol(evate) soe eest dat/
de voirs(creven) matheeus in p(rese)ncien (et)c(etera) heeft gekint en(de) gelijt dat/
hem vanden voirs(creven) gielijse vanden voirs(creven) (½) molevate rox/
erfs pachts volcomelijc genoech geschiet is Geloven(de) voir/
hem sinen erven en(de) naecomelingen den selven gielijse sine(n)/
erven en(de) naec(omelingen) metter voirs(creven) geluften van wara(n)deerscape/
uut ocsuyne vanden laste vanden voirs(creven) sister rox nemmermeer/
aente spreken te mogen [moeyen] noch te vexe(re)n (et)c(etera) cor(am) vync cok(eroul)/
septembris ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus