SAL8133, Act: V°75.2 (126 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°75.2  
Act
Date: 1462-10-05

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) lijbrecht in deen zijde en(de) jan van bouwe in dand(er) zijde in/
p(rese)nc(ia) hebben elck den ande(re)n ghelooft en(de) toegheseet oft e(n)nich van hen/
beyde(n) voir de voirs(creven) lijfpen(sien) vord(er) dan voe(r) de helicht der selv(er) geprae(m)pt/
wordde het wa(r)e voir de jaerlijke betalinge voir de bewijsenisse oft/
p(ri)ncipael pe(n)ninghe der lijfpen(sien) voirs(creven) dat sij elck den ande(re)n dair af/
schadeloes en(de) costeloes ontheffe(n) en(de) houde(n) zulle(n) met coste en(de)/
co(m)me(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus