SAL8133, Act: V°85.4 (142 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°85.4  
Act
Date: 1462-10-16

Transcription

2019-10-17 by myriam bols
It(em) andries moens heeft ghelooft in hande(n) vranx willem(air) burg(er)meest(er)/
te loven(e) janne vander hofstad xlvi st(uvers) te weten(e) alle maende(n) naistc(omende)/
ende deen nae dande(r) zond(er) myddel volgen(de) vijff stuv(er)s dair af te betale(n)/
tott(er) wijlen toe dat de voirs(creven) xlvi st(uvers) geheel betaelt zulle(n) zijn op (con)dicie/
oft hij den yerste(n) t(er)mijn xiiii dage(n) liet verstrijken zond(er) betalinge d(air)/
af te doene dat dan de gheheele so(m)me gevalle(n) sall sijn oct(obris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus