SAL8133, Act: V°86.3-R°87.1 (146 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°86.3-R°87.1  
Act
Date: 1462-10-21

Transcription

2019-11-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) gielijs vand(er) stoct in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den/
vors(creven) ja(n)ne uute(n) hove dat hij jaerlix ten behoerlike(n) tijde(n)/
den vors(creven) t(er)mijn vand(er) hueri(n)ge(n) te due(re)nde alt(ijt) alsoe in/
tijts en(de) in uure(n) gelden en(de) betale(n) sal alle de(n) chijs lijfpens(ien)/
co(m)mer en(de) ande(re) laste(n) uute(n) geheele(n) vors(creven) goede(n) gaende/
alsoe dat de huerlinge vande(n) vors(creven) ii huysinge(n) hue(re)n
//
t(er)mijn due(re)nde d(air) va(n) nocht in hue(re)n p(er)soen nocht hue(re)n/
goeden beticht noch gepraemt en sulle(n) worde(n) opde/
betalinge vanden xii rins gul(den) als va(n) hue(re)r hueri(n)ge(n)/
vors(creven) jaerlix tot hue(re)n besprokene(n) tijde(n) te doene Et/
oblig(avi)[t] d(i)c(t)us eg(idius) p(re)d(i)c(t)u(m) hospiciu(m) cu(m) p(re)d(i)c(t)is duab(us) domib(us)/
adiacen(tibus) sit(is) ut sup(ra) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus