SAL8133, Act: V°88.1 (149 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°88.1  
Act
Date: 1462-10-25

Transcription

2019-10-19 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat woute(r) van eertrijke van nederlinthre sone wijlen/
henrix en(de) olivier van ertrijcke sijn sone tierst uut sine(n) brode [gedae(n) sijnde] in jegewordich(eit) der/
scepen(en) van loeven(e) gestaen hebben gehuert ende bekent dat sij gehuert hebbe(n)/
tegen jannesse vander eyken sone wijlen henrix seven zillen beempts/
luttel min oft meer gelijc de voirs(creven) jannes die liggende heeft te nederlinthre/
in twee stucken Te houden ende te hebben van onsser liever vrouwen daghe/
purificacie lestleden eene(n) t(er)mijn van drie ja(r)en lang due(re)nde deen nae/
dand(er) sonder middel volgende elx jaers dae(re)n binne(n) vore ende o(m)me/
tweenveertich guldene thien stuv(er)s der mu(n)ten ons gened(ichs) hee(re)n tsertoge(n)/
van burgunden en(de) van brabant vore datum vanden brieve geslage(n)/
voir elken der voirs(creven) guldenen gerekent half te bamisse ende halff/
tonser vrouwen dage purificacie dair naist volgene te betalene en(de) te/
loeven(e) te leve(re)n den voirs(creven) jannesse vander eyken den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mijne als vervolghde schout dair af dat he(m) de voirs(creven)/
ja(n)nes vande(n) voirs(creven) vad(er) ende moed(er) sone bekint heeft voir wel v(er)nueght/
en(de) betaelt vanden t(er)mijne va(n) bamisse lestleden opde vurwerden en(de)/
condicie(n) hier nae bescreve(n) Te weten(e) inden iersten dat de voirs(creven) p(er)sone(n)/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijx ten behoirliken tijden den chijs en(de)/
last uut den voirs(creven) goeden gaende gelden en(de) betalen sullen sonder/
hen dat enige(n) afslach te doene vanden tweenweertich guldene/
voirs(creven) alsoe dat de voirs(creven) jannes noch sijn goede daer af egeen scade/
hebben noch liden en sullen Sulle(n) voert de selve wout(er) en(de) sijn sone/
de voirs(creven) beempde jaerlix hue(re)n tijt due(re)nde wel en(de) loflijc beheyme(n)/
ende bevreden gelijc regenoete(n) boven ende beneden Ite(m) sullen/
noch de selve wout(er) en(de) sijn sone tusschen dit en(de) half merthe naistcomen(de)/
op hue(re)n cost opde voirs(creven) beempde setten hondert levende poete(n) ende die/
verdoerne(n) ende verdoernent houden hue(re)n tijt due(re)nde Ende oft va(n)/
dien poete(n) enige v(er)droeghde(n) die sulle(n) die voirs(creven) wout(er) en(de) sijn sone/
hebben en(de) in die stat wed(er)o(m)me soe vele ande(re) setten ende die/
verdoernen ende verdoerent houden als voirs(creven) steet Sulle(n) noch/
de voirs(creven) wout(er) en(de) sijn zone den voirs(creven) jannesse geve(n) jairlix geve(n)/
te lichtmesse hue(re)n tijt due(re)nde een half dossine lint(er)sche [ha(n)t] kesen/
Ende voir al des voirs(creven) is uutgesceiden voirtsette(n) vand(en) poete(n)/
es borge svoirs(creven) wout(er)s en(de) sijns soens als p(ri)ncipael sculde(re)n jan/
broekaert van ned(er)linthe(r) welke(n) borge(n) de voirs(creven) vad(er) en(de) sone/
geloeft hebben schadeloes te houden en(de) tontheffene cor(am) cok(eroul)/
ouderogge octob(ris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus