SAL8133, Act: V°92.2 (155 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°92.2  
Act
Date: 1462-10-25

Transcription

2019-11-19 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan va(n) nuesb(er)ge in deen zijde en(de) woute(r) hels/
schevier in dandre zijde in p(rese)nc(ia) hebbe(n) elc de(n) and(ere)n/
bevorwert geloeft en(de) toegeseet oft tcloest(er) va(n) vlied(er)beke/
die hem seeght jaerlix te hebbende erflic opde vors(creven)/
huer goede xiiii pl(a)c(ken) erfchijs die sij de(n) selve(n) cloest(er)/
ontkennen(de) sijn de selve xiiii pl(a)c(ken) d(air) op met rechte/
wonne(n) dat sij dan tussche(n) hen beiden de selve xiiii/
pl(a)c(ken) te gelijke uute(n) selve(n) hue(re)n goede(n) jaerlix en(de) erflic/
gelde(n) en(de) betale(n) sulle(n) niet wed(er)staen(de) nochta(n) die(n) dat/
de vors(creven) woute(r) den vors(creven) ja(n)ne va(n) nuesb(er)ge tvors(creven) sijn/
eeussel d(air) op niet gewara(n)deert en heeft en(de) [noch] d(air) af inder/
[geluften van waerscape] geen me(n)sie gemaect en is cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus