SAL8133, Act: V°97.1 (164 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°97.1  
Act
Date: 1462-11-03

Transcription

2019-11-12 by myriam bols
It(em) yde weduwe jans wijlen van let woenen(de) inde hoelstrate/
in p(rese)nc(ia) heeft uutghegeve(n) ende bekent dat sij uutghegeven/
heeft pet(ere)n vanden poele zone wijlen goessens de goede h(ier)/
nae bescreve(n) Inden yersten een stuck lants houden(de) omtrent/
een halff boend(er) ende xx roeden ghelegen opden savelberch/
tusschen de percpoerte en(de) die hoelstraetpoerte tussche(n) de/
goede peet(ere)n speelberch ende de goede willems de beye(re) ende/
jans uuten hove gheheete(n) zedele(r)e It(em) een dachmael lants/
opden breden hoff gheleghen buyten der hoelstraetpoerte(n) tussche(n)/
willeme die coninck ende de goede jans die coninck It(em) een [half] viere(n)deel/
lants ghelegen aent molestraetken tusschen de goede lod(ewijcx) wijlen/
van let ende de goede jacops meest(er)kens It(em) een schuere met/
huer(er) toebehoirte(n) gelegen inde tomstrate tusschen de goede jans/
peet(er)s ende de goede matheeus abraens Te houden(e) ende te hebbene/
van halff meerte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jairen/
langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) myddel volgen(de) elcx jairs/
dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me vii rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s den/
gulden(en) gherekent alle jaire te halff meerte te betalen(e) der voirscr(even)/
yden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] dierste betalinghe/
van halfm(eer)te naistc(omende) ov(er) een jair en(de) niet eer innegaen(de) opde/
vurw(er)den ende condicie(n) h(ier) ond(er) besc(re)ven Inden yerste(n) te weten/
dat de voirs(creven) peet(er) de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel/
ende loflick wynne(n) werven ende meste(n) sal ghelijck regenoete(n)/
boven ende benede(n) ende de voirs(creven) yde sal op hue(re)n cost de/
voirs(creven) schue(r) houde(n) van wande ende van dake in goeden staete/
It(em) sal de selve peet(er) tot sine(n) afscheyde(n) de voirs(creven) goede ongewonne(n)/
bloet ende ombesaet [mogen] laten cor(am) cok(eroul) ouder(ogghe) novemb(ris) iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus