SAL8135, Act: V°149.3-R°150.1 (238 of 409)
Search Act
previous | next
Act V°149.3-R°150.1  
Act
Date: 1466-02-11

Transcription

2021-02-14 by kristiaan magnus
It(em) nae dien dat jan gans geheten thijs opden xxix[ten] dach/
d(er) maent van octobri lest leden geloeft hadde ja(n)ne catseurs en(de)/
sijn huys en(de) hof gelegen inde dorpstrate tusschen thuys en(de) thoff/
des vors(creven) jans gans tegen den vors(creven) ja(n)ne catseurs v(er)cregen in/
deen zijde en(de) thuys en(de) hof peet(er)s van scottenputte in dande(re) zijde/
scadeloes te houdene en(de) tontheffene va(n) dien xx stuv(er)s erf/
chijs alle jae(re) opden xxv[te(n)] dach d(er) mae(n)t va(n) julio te bet(alen) die/
wille(m) en(de) lijsbeth kinde(re) jans wile(n) va(n) mechlen aende vors(creven) goide/
des vors(creven) jans en(de) jans heffende sijn ende de x stuv(er)s vande(n) xx/
stuv(er)s vors(creven) te kersmisse naestcomen(de) te lossene en(de) af te leggene/
En(de) de vors(creven) jan gans geheten thijs de pe(n)ni(n)ghe de pe(n)ni(n)ge tott(er)/
quiti(n)gen vanden x stuv(er)s vors(creven) behoe(re)nde gedragen(de) tot x peet(er)s toe/
bereet hadde o(m)me ond(er) scepen(en) van loeven(e) tot behoef vande(n) ghene(n)/
die dat behoert en(de) den selven die pe(n)ni(n)ge te volgen soe/
wa(n)neer hem van dien p(er)soene(n) behoerlike en(de) behoeflike vestich(eit)/
gedaen wae(re) soe es alsd(an) comen de vors(creven) jan catseurs en(de)/
heeft de vors(creven) x peet(er)s gehave(n) en(de) gebuert en(de) de vors(creven) quiti(n)ge/
te hemwert en(de) tot sine(n) laste genome(n) Geloven(de) de selve ja(n) catseurs/
de vors(creven) ja(n)ne gans en(de) sijn vors(creven) huys gelege(n) als bove(n) scadeloes/
te houden en(de) tontheffen vand(er) helicht vanden xx stuv(er)s erflic vors(creven)/
en(de) die quiti(n)ge vand(er) helicht vande(n) selve(n) xx stuv(er)s te doene en(de)/
afteleggene opden xxv[te(n)] dach va(n) julio naestcomen(de) met volle(n)/
chijse vanden geheele(n) xx stuv(er)s vors(creven) En(de) alsoe vele d(aer) toe te
//
doen dat den vors(creven) ja(n)ne gans d(aer) af en(de) vanden p(er)soene(n) d(aer) toe/
behoe(re)nde behoerlike gued(inge) en(de) vestich(eit) gedae(n) sal worde(n) En(de) t(er)/
meerd(er) vesticheit den vors(creven) ja(n)ne gans h(ier) af te doene soe/
heeft de selve jan catseurs sijn vors(creven) huys en(de) hof bij/
oerlove she(re)n vanden gronde in title van wettige(n) ond(er)pande/
v(er)obligeert en(de) te pande gesedt Et sat(isfacere) d(i)c(t)us jo(hannes) catseurs de/
subpignore et id(em) subpign(us) war(andizare) sub valore xxviii stufer(orum)/
tam in stufer(is) q(uam) in alio censu t(am)q(uam) (et)c(etera) cor(am) willem(air) langr(ode)/
febr(uarii) xi
ContributorsMi-Je Van Gils , Chris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-25 by kristiaan magnus