SAL8135, Act: V°187.1 (297 of 409)
Search Act
previous | next
Act V°187.1  
Act
Date: 1466-03-29

Transcription

2019-09-01 by kristiaan magnus
Tvo(n)nisse tussche(n) goerde neefs tymm(er)ma(n) in deen zijde en(de) denijse laukens/
als geleit voir sijn wettige gebreke tot alle(n) de(n) goede(n) have en(de)/
erve jans va(n) ype in dande(re) zijde va(n) zeke(re)n haeflike(n) goede(n) die/
wae(re)n des selfs jans va(n) ype die de voirs(creven) goerd voir gebrec/
va(n) betalinge(n) va(n) iiii rins gul(den) va(n) acht(er)stellige(n) huyshueri(n)ge(n) die/
hem de vors(creven) jan van ype sculd(ich) was en(de) voir een croene geleent/
gelts beslage(n) hadde Es gewijst nae aensprake v(er)antwerde(n) en(de)/
thoenisse va(n) beide(n) p(ar)tije(n) dat de voirs(creven) goert sijn gebrec vander/
huyshueri(n)ge(n) opde pande met rechte v(er)volge(n) mach cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis)/
dempto roel(ants) m(ar)cii xxix
ContributorsChris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-25 by kristiaan magnus