SAL8135, Act: V°47.1 (78 of 409)
Search Act
previous | next
Act V°47.1  
Act
Date: 1465-09-09

Transcription

2019-11-29 by kristiaan magnus
It(em) merten de bubbelee(re) sone goerts de bubbelee(re) in p(rese)nc(ia) d(er)/
scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft geloeft meest(er) vrancke(n) va(n) dieven/
sone vranx van dieven scadeloes en(de) costeloes te houden ende/
tontheffene aen eene(n) yegelike(n) van allen alsulke(n) gelufte(n) en(de)/
borchtochten hoedanich die sijn moege(n) d(aer) voe(r) de vors(creven) meest(er)/
goerd vrancke voir den vors(creven) goerde gesproke(n) heeft ende/
borghe bleve(n) is D(aer) af de vors(creven) goerd hem scadeloes geloeft/
heeft te houden en(de) tontheffen het sij voe(r) scep(enen) van loven(e) oft/
and(er)ssins met alle coste en(de) co(m)me(r) die de vors(creven) meest(er) vrancke/
d(aer) af soude moge(n) hebbe(n) oft liden Et t(antu)m cor(am) roelants vertrijke/
sept(embris) ix
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-03 by kristiaan magnus