SAL8136, Act: R°109.1 (143 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°109.1  
Act
Date: 1466-11-29

Transcription

2020-04-25 by myriam bols
Cont sij allen lieden dat joffrouwe katline van mosmale weduwe/
weerners warnier dus wijlen van longchamps wonen(de) te thiene(n) in p(rese)ncien der/
scepen(en) van loven(e) ghestaen heeft ghelooft voir huer hue(re)n erven en(de)/
naecomelinghen janne van winxele ende joffrouwen margrieten/
vand(er) balct sijnre medeghesellynne(n) altoes ghenoech te doene/
van alsulken vijfthien leeuwen der mu(n)ten ons ghened(ichs) she(re)n/
tsh(er)toghe(n) van bourg(oig)[ne(n)] ende van brabant van goude goet en(de) ginghe/
jairlijker lijfpen(sien) ten live des voirs(creven) jans ende joff(rouwe) m(ar)grieten sijnre/
medeghesellynne(n) ende des lanxten leven(de) van hen beyden alle jaire/
opden xv[te(n)] dach van octobri te betalen(e) ende inde(n) wissel/
te loven(e) te leveren(e) De welke xv leeuwen lijftochte(n) voirs(creven) de voirsc(reven)/
ghehuyssche(n) tot hue(re)n live ghelijck voirs(creven) steet teghen der voirsc(reven)/
katline(n) v(er)creghen hebben aen ende op x boend(er) lants der selv(er) joff(rouwe)/
katline(n) toebehoren(de) gheleghen [te ned(er)] toplinthe(r) aen de h(er)strate tusschen de/
ghemeyn vroente van op[ned(er)]linthe(r) in deen zijde ende de ghemeynstrate/
gaende van thiene(n) te lynthe(r) aen dande(r) zijde Dair aff de voirs(creven)/
jan van winxele tot behoef van hem selve(n) ende tot behoef sijnre huysvr(ouwe)/
voirg(enoemt) guedinghe ende vestich(eit) ontfanghen heeft voir hove en(de) he(re)n/
dair aff men de voirg(eruerde) goede houden(de) es ghelijck de brieve dair op/
ghemaect opden xv[te(n)] dach van octobri int jair onss(er) he(re)n duysent/
vierhond(er)t lxvi volcomelick uutwijsen ende beg(ri)pen Van welken/
goeden voirs(creven) de voirs(creven) joff(rouwe) katline heeft ghelooft den voirs(creven) gehuyssche(n)/
altijt ghenoech te doene oft hen yet myn dan ghenoech ghedaen wa(r)e/
ende de selve goede opde weerde van dertich stuv(er)s en(de) tweelff/
rijd(er)s erf(lick) div(er)se p(er)soene(n) sesse rijd(er)s lijftochte(n) hilleg(ar)de van holsbeke/
secretar(is) der stad van loven(e) ende thien sacken corens lijfpen(sien) janne/
ve(re)ng(er)truyden te thienen tamq(uam) sub iure totali (et)c(etera) alsoe dat den/
voirs(creven) ghehuyssche(n) tot huer(er) beyder live ende des lanxste(n) leven(de) van/
hen beyden vast zeker ende ghenoech zijn Ende heeft voort ghelooft/
de voirs(creven) joff(rouwe) katline de selve lijfpen(sien) van xv leeuwen voirs(creven) jairlix/
ten t(er)mijne voirs(creven) te betalen(e) ende te loven(e) inden wissel zond(er) cost/
der voirg(eruerde) ghehuysschen te leve(re)n alsoe langhe als de selve gehuyssche(n)/
ende de lanxste leven(de) van hen beyde(n) leve(n) sal ende niet langhe(r)/
ende telken t(er)mijne als vervolghde schout cor(am) naus(nijdere) hoeve(n) no(vem)[b(ris)] xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator