SAL8136, Act: R°110.4 (148 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°110.4  
Act
Date: 1466-12-01

Transcription

2020-04-25 by myriam bols
It(em) stas van outerboer wonen(de) inde p(ro)chie van ryllair in p(rese)nc(ia)/
heeft ghenome(n) ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van enghelbrechte/
vanden berghe rentmeest(er) ende p(ro)cur(eur) sgodshuys van sinte g(er)truyde(n) te/
loven(e) inden name vanden selve(n) godshuyse de thiende van montenake(n)/
den selve(n) cloeste(r) toebehoren(de) Te houden(e) ende te hebben(e) van kersmisse naestc(omende)/
eene(n) t(er)mijn van drie jairen lanck due(re)nde deen nae dande(r) zonder/
mydde volgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) voe(r) ende o(m)me xii mudde(n) rox/
ende xii mudde(n) eevene(n) elcx grayns goet ende paijabel der mate(n) va(n)/
loven(e) alle jaire tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te leveren(e)/
Te weten(e) den voirs(creven) rogghe taerschot op tgodshuys spijker ald(aer) ende/
devene te loven(e) inden vors(creven) godshuyse den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet)/
ass(ecutu)[m] cor(am) naus(nijdere) vyncke dec(embris) p(rim)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator