SAL8136, Act: R°113.3 (154 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°113.3  
Act
Date: 1466-12-02

Transcription

2020-05-01 by myriam bols
It(em) marcelijs vanden opstalle heeft ghelooft symone de grantsart/
van lymale iii pet(er)s te xviii st(uvers) ende i stuv(er) te weten(e) eene(n) pet(er) dair/
aff te liechtmisse naestc(omende) eene(n) pet(er) d(air) aff te vastenavonde d(air) nae volgen(de)/
en(de) den derden pet(er) en(de) eene(n) stuv(er) d(air) aff te paessche(n) dair nae volgen(de) ass(ecutu)[m]/
met (con)dicien oft de voirs(creven) m(ar)celijs den yerste(n) t(er)mijn ov(er) liet gaen zond(er) betale(n)/
dat in dien ghevalle de selve schout gheheel gevalle(n) en(de) v(er)schene(n) sal sijn/
En(de) heeft in dien ghevalle de selve m(ar)celijs ov(er)gegeve(n) en(de) geconsenteert/
dat de vors(creven) symoen tsine(n) huys soe vele pande sal moge(n) hale(n) als/
de voirs(creven) [geheele] schout ghedraghe(n) sal cor(am) willem(air) burg(imagistro) dec(embris) ii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator