SAL8136, Act: R°124.2 (171 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°124.2  
Act
Date: 1466-12-16

Transcription

2020-05-15 by myriam bols
It(em) jan vlemynx en(de) beatrijs sijn wijff in p(rese)nc(ia) hebben genome(n)/
en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) van lod(ewijke) roelofs nu t(er) tijt/
scepen(e) te loven(e) een bloc lants den selven lod(ewijke) toebehoe(re)nde geleg(en)/
inde p(ro)chie va(n) wespelair acht(er) de goede jans stockinx tussche(n)/
de bachtenbloeke en(de) de goede jans (christ)iaens Te houden te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) va(n) half m(er)the naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jaren/
lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jairs/
dae(re)nbynne(n) voe(r) en(de) o(m)me ii mudde(n) rogs goet en(de) paiabel met/
wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) va(n) loven(e) alle/
jare s(in)t and(ries)misse apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) te leve(re)n den/
vors(creven) lod(ewijke) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] Met vurwerde(n) wa(n)t/
de vors(creven) wynne(n) tot hue(re)n aencome(n) de vors(creven) goede bevi(n)de(n)/
sulle(n) brake soe sulle(n) sij die alsoe late(n) tot hue(re)n afsceiden/
It(em) es voirt vurw(er)de oft den vors(creven) lod(ewijke) geliefde te make(n) oft/
doen make(n) dobbel grechte(n) dat hij dat doen mach niet/
wed(er)staen(de) d(er) pechtinge(n) cor(am) berghe hoeve(n) dec(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator