SAL8136, Act: R°131.2-V°131.1 (183 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°131.2-V°131.1  
Act
Date: 1466-12-23

Transcription

2020-05-17 by myriam bols
It(em) de vors(creven) h(er) gielijs vranx deken en(de) canonc ind(er) kerke(n) va(n)/
s(in)[te] peet(er)s te loven(e) en(de) executeur des testaments des vors(creven) wile(n)/
he(re)n henrix vand(er) beke canonx der selv(er) kerke(n) in p(rese)nc(ia) sijn hande/
op zijn borst leggen(de) heeft geverificeert en(de) gecleert dat de/
vors(creven) wilen h(er) henric van hem gebuert en(de) gehave(n) hadde de/
pe(n)ni(n)ge behoe(re)nde totten aenleggene van iii rins gul(denen) erflik(er)/
rinten tot behoef vand(er) fundacien van eenre capelrie(n) die h(er)/
joes wilen de bartmake(re) canonc d(er) selv(er) kercken gefundeert/
heeft opden outaer vanden heiligen sac(ra)me(n)te ald(aer) en(de) dat/
de selve h(er) henric die ten tijden als hij sterf noch sculdich/
was en(de) die pe(n)ni(n)ge noch ombetaelt sijn en(de) oic de rinten/
niet gecocht noch besett En(de) om acht(er)volgen(de) d(er) clausule(n)/
vanden testa(men)[te] des vors(creven) wilen h(ere)n henrix ind(er) welk(er) hij begheert/
en(de) beveelt sinen executoers dat sijn wettige sculde(n) voir al/
betaelt worden soe eest dat de selve h(er) gielijs vranx/
als geleit totten goeden des vors(creven) wile(n) h(ere)n henrix met wille/
en(de) (con)sente meest(er) jans va(n) hasselt dekens va(n) hoxhem sijns mede/
executoers En(de) oic bij (con)sente d(er) vors(creven) m(ar)griete(n) van vucht/
dwelc sij h(ier) inne gedragen heeft inde(n) name va(n) haer selve(n)
//
en(de) inde(n) name va(n) hue(re)n kind(er) kind(ere)n vors(creven) die sij behouden/
heeft vanden vors(creven) he(re)n henricke en(de) die sij in desen geloeft/
heeft te v(er)vane gued(ing)[e] en(de) vestich(eit) gedaen heeft opde vors(creven)/
ii huysen als vore gelegen des vors(creven) h(ere)n henrix en(de) d(aer)/
op besett en(de) v(er)pant de iii rins gul(denen) erflic vors(creven) tot behoef/
d(er) capelrie(n) vors(creven) o(m)me d(aer) mede de vors(creven) schult te v(er)nuegen(e)/
en(de) te betalen en(de) de ziele des vors(creven) he(re)n henrix tontlastene cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator